Подизпълнител за обработка на данни

EET Europarts използва изброените по-долу подизпълнители за обработка на данни в съответствие с настоящото споразумение за употреба на лични данни. Списъкът може да подлежи на промени.